Stichting Artsen Covid Collectief

JUL 10, 2021

NBER bevestigt opnieuw: ‘Oversterfte neemt toe door lockdowns’

jul 10, 2021

Het was een politiek besluit, maar het had een grootschalig medisch onderzoek kunnen zijn; afgelopen mei beëindigden meerdere staten in Amerika in één keer vrijwel alle Coronamaatregelen. Als eerste Florida, daarna Texas en uiteindelijk zouden nog twaalf staten volgen. De vraag rijst wat voor gevolg dit had voor de volksgezondheid. Zijn er verschillen in sterfte tussen landen waar langdurige lockdowns werden ingesteld en landen waar dit niet het geval was?

Onderzoekers van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) hebben precies deze vraag onderzocht. Zij vergeleken de algemene sterfte in landen mét en landen zonder lockdowns, zowel binnen de Verenigde Staten als in 43 andere landen, waaronder Nederland. Hun belangrijkste conclusie: door lockdowns neemt de oversterfte juist toe.

Beperkingen bewegingsvrijheid

De onderzoekers gebruiken de verzamelterm ‘shelter-in-place policy’ voor alle opgelegde beperkingen van de bewegingsvrijheid, die het doel hebben om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. In de wetenschappelijke literatuur heeft shelter-in-place-beleid een twijfelachtige reputatie. Mensen die zichzelf een risico achten passen hun gedrag toch wel aan, ongeacht of hen beperkingen zijn opgelegd of niet. Als echter aan gezonde mensen maatregelen worden opgelegd, blijken deze nauwelijks hun fysieke bewegingen aan te passen.

Tegenover de beoogde rem op de verspreiding staan de negatieve effecten van shelter-in-place beleid, waaronder werkloosheid (S. Chen et al. 2020), meer angst en stress door sociale isolatie (Xie et al. 2020; Patrick et al. 2020), een toename in middelengebruik en zelfmoorden (Mason et al. 2021; Holland et al. 2021) en minder gebruik van preventieve zorg, zoals screening op kanker (Cantor et al. 2020; Whaley et al. 2020; McBain et al. 2021). Wat is alles bij elkaar opgeteld dan het effect van lockdowns?

Berekenen oversterfte

De maat waar de onderzoekers hun conclusie op baseerden was de algemene sterfte – de sterfte aan alle oorzaken – omdat dan het probleem wegvalt van het onterecht toeschrijven van een sterfgeval aan Covid. Door de algemene sterfte over de opvolgende jaren (2015 – 2019) te volgen kan de oversterfte worden berekend.

Voor elke week verlenging van de lockdown,
nam de oversterfte met gemiddeld 2,7 sterfgevallen
per 100.000 inwoners toe

Wat het NBER vond was dat als landen na de eerste patiënt met Covid snel waren met het instellen van lockdowns, de sterfte aanvankelijk afnam. Dit werd overigens niet gezien in de Verenigde Staten, waar de staten die laat waren met lockdowns afkondigen juist een (kleine) afname van de sterfte zagen. Met de duur van de lockdown nam de oversterfte echter toe. De onderzoekers berekenden dat voor elke week verlenging van de lockdown, de oversterfte met gemiddeld 2,7 sterfgevallen per 100.000 inwoners toenam, vergeleken met een situatie zonder lockdown.

Nadelige effecten lockdowns

Terwijl de lockdowns bedoeld zijn om de sterfte te verminderen, wijzen de cijfers op het omgekeerde. De onderzoekers hebben geen sluitende verklaring voor de gevonden toename van de oversterfte. Zij benadrukken wel de nadelige effecten van lockdowns zoals die in de wetenschappelijke literatuur zijn beschreven. Zo berekenden Britse onderzoekers (Maringe et al. 2020) dat alleen al door de opgelopen achterstanden in diagnostiek de komende vijf jaren een extra 3.000 sterfgevallen verwacht kunnen worden.

Het NBER was niet het eerste instituut dat de lockdowns onderzocht of tot een overeenkomstige conclusie kwam. Een onderzoeksgroep van Stanford University publiceerde reeds begin 2021 een studie naar het effect van de maatregelen (Bendavid 2021). Zij vonden geen significante effecten op de groei van het aantal besmettingen.

WHO acht lockdowns zinloos

Opvallend genoeg heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in een rapport uit 2019 al tegen veel, ons inmiddels bekende maatregelen geadviseerd, zoals het isoleren van gezonde mensen die blootgesteld zijn aan besmetting of toegangstesten. De WHO achtte deze maatregelen zinloos om besmettingen tegen te gaan, ongeacht de ernst van de pandemie.

Lockdowns redden geen mensenlevens,
maar kosten mensenlevens

Het beeld dat zich aftekent krijgt steeds scherpere contouren. In 2019 en 2020 werden lockdowns en andere maatregelen opgelegd waarvan bekend was dat deze zinloos waren om virusbesmettingen tegen te gaan. Achteraf kunnen we vaststellen dat de maatregelen niet alleen zinloos waren, maar schadelijk bleken voor de volksgezondheid. Het Artsen Collectief houdt een lijst bij van de nevenschade die de lockdowns hebben aangericht, onder meer door het afschalen van de reguliere zorg. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt als nieuwe data beschikbaar komt. Lockdowns redden geen mensenlevens, maar kosten mensenlevens.

Spread the love

 

Loading