ALS JE BAAS DREIGT JE TE ONTSLAAN ALS JE NIET GEVACCINEERD WORDT, WEIGER DAN NIET:

prik NIET weigeren en niets te ondertekenen!

 

Van een advocaat: (Naam advocaat niet bekend)

 

Als je gedwongen wordt om te Vaxen om je baan te behouden, is hier een geweldige manier om het aan te pakken. (Voorwaardelijke aanvaarding)

 

Het geheim is om het NIET te weigeren.

 

“Ik schrijf met betrekking tot de kwestie van een mogelijk vaccin tegen covids en mijn wens om volledig geïnformeerd te worden en op de hoogte te zijn van ALLE feiten voordat ik verder ga. Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u mij de volgende informatie zou kunnen verstrekken, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.”

 

 1. 1. Kunt u mij vertellen wat de goedgekeurde wettelijke status van een vaccin is en of het experimenteel is?

 

 1. 2. Kunt u details en garanties geven dat het vaccin volledig, onafhankelijk en rigoureus is getest met controlegroepen en wat de resultaten van die tests zijn?

 

 1. 3. Kunt u mij de volledige lijst van de bestanddelen van het vaccin dat ik zal krijgen, meedelen en aangeven of er giftige stoffen in zitten?

 

 1. 4. Kunt u mij volledig op de hoogte stellen van alle bijwerkingen die met dit vaccin in verband zijn gebracht sinds de introductie ervan?

 

 1. Kunt u bevestigen dat het vaccin dat u voorstaat GEEN experimentele mRNA-gen wijzigingstherapie is?

 

 1. Kunt u bevestigen dat ik op geen enkele manier onder druk zal worden gezet door u als mijn werkgevers, in overeenstemming met de Code van Neurenberg?

 

 1. Kunt u mij adviseren over het waarschijnlijke risico van overlijden, mocht ik de pech hebben Covid 19 op te lopen en de waarschijnlijkheid van herstel?

 

 1. 8. Kunt u mij vertellen of de fabrikant van het vaccin aansprakelijk is als ik bijwerkingen zou ondervinden? Als de fabrikant niet aansprakelijk is, is het bedrijf waar ik momenteel werk dan wel verantwoordelijk en aansprakelijk, aangezien het hun verzoek is dat ik het vaccin krijg om mijn werk te kunnen voortzetten?

 

Zodra ik de bovenstaande informatie volledig heb ontvangen en ik ervan overtuigd ben dat er GEEN gevaar voor mijn gezondheid bestaat, zal ik uw aanbod om de behandeling te ondergaan graag aanvaarden, maar wel onder bepaalde voorwaarden – namelijk dat:

 

 1. 1. U bevestigt schriftelijk dat ik geen schade zal lijden.

 

 1. 2. Na aanvaarding hiervan moet het aanbod worden ondertekend door een volledig gekwalificeerde arts die de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor enig letsel bij mijzelf, en/of door interacties van bevoegd personeel met betrekking tot deze procedures.

 

 1. Mocht ik het aanbod van vaccinatie moeten weigeren, bevestig dan dat dit mijn positie niet in gevaar zal brengen en dat ik niet zal lijden onder vooroordelen en discriminatie als gevolg daarvan?

 

Ik zou ook willen adviseren dat mijn onvervreemdbare rechten zijn voorbehouden.

 

Het punt is dat als zij die informatie NIET kunnen verstrekken, u NIET geweigerd hebt.

Loading