Nieuw kabinet Rutte III

Een nieuwe regering bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
Dat zoals uit de peilingen blijkt, de Nederlanders bepaald niet gecharmeerd zijn van bedoelde samenstelling is begrijpelijk.
Immers, de VVD heeft zich de laatste jaren gepresenteerd als de meest onbetrouwbare politieke partij met als leider, Mark Rutte, een leugenachtige man die je kunt omschrijven als een wolf in schaapskleren.
Dan het CDA. Eveneens een partij die, gedenk die idiote Balkenende, zich niets van de burgers aantrekt en als het hen uitkomt, de bevolking geheel buiten spel zet (referendum).
En ja,…D66 met aan het hoofd de rubberpop Alexander Pechtholt. Een schreeuwer die, als het er op aan komt, telkens overstag gaat. Dus eveneens een onbetrouwbaar mannetje deel uitmakend van even onbetrouwbare partij.
Dan rest nog de ChristenUnie. Een partij die bestaat uit (kind)mensen die in een sprookje geloven en vanuit hun beslist goed bedoelde maar primitieve gedachtegang, handelen.
En dat zooitje moet Nederland gaan regeren.
Telkens weer verbaast het mij dat wij Nederlanders zo gemakkelijk om de tuin te leiden zijn. Burgers worden telkens meer bestolen en kennelijk wordt er niet of nauwelijks tegengas gegeven.
Successierechten, belasting betalen over geld waarover vaak al meerdere keren belasting is betaald,…..wij pikken het gewoon.
Eeuwig belasting blijven betalen over een onroerend goed dat niet van de Overheid is, maar van de burger.
En als klap op de vuurpijl worden burgers nog meer bestolen omdat er een “huur” over het eigen huis betaald moet gaan worden.
Ben toch benieuwd wanneer de maat vol is.
De komende jaren zal blijken dat Nederland nog meer in de uitverkoop wordt gedaan dan nu al reeds het geval is.
Onze gewoonten zullen wij moeten inleveren om telkens weer het braafste jongetje van de Europese klas te zijn en blijven.
De demagogie viert hoogtij en wij burgers laten zulks gelaten over ons heengaan.
Van harte hoop ik dat dit stelletje bedrieglijke oplichters dat zich uitgeeft voor regeerders, spoedig onderuit gaat en dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven.
Een dan maar hopen dat er niet weer gesjoemeld wordt met de uitslag.
Hans Wortel . Oktober 2017
screen-shot-2017-10-11-at-14-02-45

Loading