KAN DE ZIEL OOK GEVACCINEERD WORDEN…??

De vraag die ik vaker krijg is “als het vaccin inderdaad ons op genetisch niveau zou kunnen beïnvloeden, en zelfs veranderen, heeft dat ook gevolgen voor de ziel?” Ik zal proberen uit te leggen hoe ik dat zie…

Oké, laten we in plaats van het woord “ziel” het woord “bewustzijn” gebruiken. Jij bent bewustzijn. Ik ben bewustzijn. Wij zijn een golf in de oceaan van bewustzijn. Altijd verbonden met die oceaan, hetzelfde water, alleen uniek in zijn beweging, zijn manifestatie vorm…

Vanuit dat bewustzijn is een individueel lichaam gecreëerd, alsmede een individuele geest. Je hebt je eigen gedachten, gevoelens, en ook je eigen lijf. Je bewustzijn zit echter niet in je lijf, of in je hersenen. Het is net andersom. Al jouw ervaringen vinden plaats binnen dat bewustzijn … ontstaan vanuit dat bewustzijn … ja, zijn zelfs gemaakt door het bewustzijn…

Je zou kunnen zeggen dat jouw bewustzijn uniek is voor jou, doch het is te allen tijde verbonden met het universele bewustzijn. Net als je niet kunt zien waar het golfje ophoudt en de oceaan begint. Het is feitelijk slechts EEN oceaan, alleen ontelbare manieren waarop het zich aan de oppervlakte manifesteert. Vandaar ook dat alles wat jij doet, denkt, en voelt, invloed heeft op het collectief, en andersom geldt dat je natuurlijk ook beïnvloed wordt door alles om je heen. Hoe sterker echter je eigen bewustzijn, hoe feller jouw lichtje brandt, hoe minder dat overschaduwt kan worden door de duisternis om je heen, en ook hoe meer je alles om je heen verlicht…

Binnen het bewustzijn zijn er ontelbaar veel laagjes, niveaus, dimensies. Net als de oceaan vele lagen heeft. Aan de oppervlakte kan het zeer onstuimig zijn en sta je onder invloed van heftige stormen, boten die over je heen varen, et cetera. Dat is het niveau van je gedachten, je gevoelens, en al je fysieke waarnemingen. Als je echter kopje onder duikt, dan merk je dat hoe dieper je gaat, hoe stiller het wordt. En ook hoe meer je de oneindigheid van de oceaan gaat ervaren. Haar schoonheid … harmonie … eenheid…

Ieder mens heeft dit ervaren in zijn leven. Momenten waarop de tijd lijkt stil te staan. Je gedachten er niet meer zijn. Je niet eens meer weet wat je voelt of wie je bent. Volkomen geabsorbeerd in de schoonheid van het NU. Dit is de ervaring van compleet jezelf zijn … je essentie voelen …je diepste zijn…

Alles wat gebeurt aan de oppervlakte is op dat moment niet binnen je ervaring, omdat jij diep bent gedoken in JOUW ZIJN. De golf is er nog steeds, de buitenwereld bestaat nog steeds, echter jij bent met jouw volledige aandacht, heel diep binnenin. Je aandacht is als een lamp, het beschijnt dat deel van jezelf waarin je op dat moment “zit.” Net als de frequentie van de radiozender die je op dat moment hoort…

Wat gebeurt er nu als er op het fysieke of mentaal/emotionele niveau iets verandert? Dat hangt dus volledig af van jouw staat van bewustzijn. Als jij je identificeert met je lichaam, je gedachten, je gevoelens, je ervaringen in deze fysieke wereld, dan kan het diep ingrijpen in jouw wereld. Je denkt immers dat wie jij bent beperkt is tot het golfje. En aangezien met dat golfje iets gebeurt, ervaar jij dat er met JOUW iets wezenlijks gebeurt…

Als je echter bewust bent dat jij een uiting bent van de oceaan, dan gebeurt er in essentie niets. Los van het feit dat je op het fysieke niveau wel iets kan merken, zul je in jouw belevingswereld niet “hoteldebotel” geraken, omdat jij weet dat wie jij werkelijk bent in essentie nooit kan worden “geraakt.” In essentie ben jij namelijk de onbewogen danser. “Deep down” is het altijd stil, vredig, in harmonie…

Als jij overgaat naar een andere dimensie (“doodgaan” zoals velen het noemen), zal je dan ook heel gemakkelijk die laagjes loslaten die verbonden zijn met jouw fysieke lichaam. En alle eventuele “mankementen” op fysiek niveau en “ballast” op mentaal, emotioneel niveau” laat je achter net zoals je je jas ophangt op de kapstok als je thuiskomt…

Dus, alhoewel een vaccin je fysieke, en wellicht ook mentaal, emotionele bouwstenen kan beïnvloeden, is de mate waarin het jouw leven beïnvloedt afhankelijk van de staat van je bewustzijn. Hoe meer bewust, hoe minder invloed. Jouw diepste kern zal immers nooit geraakt kunnen worden. Net als een ui. De kern wordt niet geraakt, ook al zullen wat schillen aan de buitenkant van kleur veranderen, of zelfs verdwijnen…

Hetzelfde geldt overigens voor de overgang van 3D naar 5D waar men het nu over heeft. Die overgang geldt niet voor jouw diepste kern. Daar leef je namelijk al in de hoogste dimensie (voor het gemak noem ik dat maar 7D). Alleen op het fysieke en mentaal/emotionele niveau kun je wel praten over een overgang naar een hogere dimensie. En datzelfde geldt ook voor de aarde als geheel…

Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken…

 

Angelo Meijers,  18 sept. 2020

Loading