Extinction Rebellion

De Mainstream Media werkt, althans bij mensen die geen beroep doen op het gezonde verstand. Een kennelijk groeiende groep van voornamelijk jongeren schreeuwt uit volle borst dat er maatregelen moeten worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zonder ook maar een moment gehinderd te worden door kennis van zaken, verwarren zij milieu en klimaat met elkaar. Dat die jongeren zich laten manipuleren door een relatief kleine groep mensen die goed garen zullen gaan spinnen door het verspreiden van drogredeneringen, dringt beslist niet tot hen door. Kinderen die nauwelijks in staat zijn om (de eigen) taal foutloos te schrijven en na betogingen, gemiddeld genomen, de straten vervuild achterlaten, ventileren meningen die geen zichzelf respecterende academicus zal beamen. En dat terwijl je toch aan een gemiddeld intelligentiequotiënt genoeg zou moeten hebben om vast te kunnen stellen dat de mens geen enkele invloed kan hebben op de temperatuur van de aarde. Ook “toentertijd” dat er van menselijke vervuiling geen sprake was, fluctueerde de temperatuur. Op dit moment groeit het ijs op de polen, maar daarover hoort men de krijsende kinderen niet. Dat zij met hun domme geschreeuw hun eigen toekomst op het spel zetten doordat zij geplukt zullen worden door “slimme boefjes”, dringt niet tot hen door. Warmtepompen, die pas boven de zeven graden werken, batterijen en zonnepanelen die gerecycled moeten worden en daardoor vervuilender zijn dan fossiele brandstoffen, het deert hen niet. Windmolenparken op zee waardoor vele vissers hun broodwinning zullen verliezen en Nederland gedwongen zal worden om vis te importeren, het deert hen niet. Boeren die het veld moeten ruimen zodat Nederland afhankelijk zal worden van vleesimport, het deert hen niet.  E-10 benzine die niet gebruikt kan worden voor oudere auto’s, maar dat die bezitters van die auto’s juist mensen zijn die minder inkomen hebben dan de mensen die die onzin bedenken, het deert hen niet.  Maar ja……zalig zijn de armen van geest.

Hans Wortel

Loading