Hartschade door mRNA-vaccins bij jongens en jonge mannen loopt op. 9 jan 2023

Een recent gepubliceerd overzicht van hartschade door corona-mRNA-vaccins bij adolescenten van Japanse en Amerikaanse onderzoekers geeft een gedetailleerd overzicht van de door vaccinatie veroorzaakte hartschade.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 16 jaar waarvan 90% jongens.

  • Bij 74% van de gevallen trad de hartschade op na de tweede dosis.
  • Ziekenhuisopname, altijd beschouwd als teken van een ernstige bijwerking, deed zich voor bij 93%.
  • 87% had zogenaamde late gadolinium enhancement (LGE) op de cardiale MRI, wat wijst op ontsteking en littekenvorming.
  • 16% had linker ventriculaire disfunctie (LVD), wat een voorbode is van hartfalen.

Zowel LVD als LGE zijn voorspellers van plotselinge hartdood. Het ligt volgens cardioloog Peter McCullough in de lijn van verwachting dat sommige van deze kinderen een hartstilstand zullen krijgen.

Al op 25 juni 2021 vaardigde de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA een waarschuwing uit voor het optreden van myocarditis en pericarditis als ernstige bijwerkingen van de Pfizer- en Moderna-mRNA-coronavaccins.

Retrospectief onderzoek (waarbij de factoren worden bepaald die een al bekende uitkomst hebben beïnvloed) uit Scandinavië bracht in de zomer van vorig jaar aan het licht dat deze hartschade bij jongens en jonge mannen in de leeftijd van 16-24 jaar veel vaker voorkwam na vaccinatie dan na infectie.

De werkelijke frequenties van de hartschade bij deze leeftijdsgroep is met behulp van retrospectief onderzoek slecht te schatten, omdat de getallen afhankelijk zijn van meldingen. De auteurs schrijven dan ook terecht bij de beperkingen van hun studie dat de geïncludeerde onderzoeken de complicaties kunnen hebben onderschat.

In prospectief onderzoek (waarbij proefpersonen met een risicofactor langdurig worden gevolgd om te onderzoeken of ze een bepaalde ziekte ontwikkelen) uit Thailand werd een groep jongeren systematisch gecontroleerd op signalen van hartschade na vaccinatie met het Pfizer-mRNA-vaccin. In 3,5% van de jongens tussen de 13-18 jaar werd aanwijzingen voor hartschade gevonden.

Het Artsen Collectief pleit voor het staken met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanuit medisch-ethisch oogpunt en vanwege de lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte. Deze recente studie onderstreept dit.

Referentie:

  • Yasuhara J, Masuda K, Aikawa T, Shirasu T, Takagi H, Lee S, Kuno T. Myopericarditis After COVID-19 mRNA Vaccination Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2023 Jan 1;177(1):42-52. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.4768. PMID: 36469338. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2798866

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.

 

Loading