Pieter Stuurman

Pieter Stuurman legt in 9 minuten treffend uit wat Klaus Schwab precies van plan is

 

Klaus Schwab

In 1969 werd in Eindhoven een nieuw studentencentrum gebouwd, bijgenaamd De Bunker. In de jaren zeventig viel het centrum op door de leuze ‘gelukkige slaven zijn de ergste vijanden van de vrijheid’, die met verf op de gevel was aangebracht.

Pieter Stuurman, redacteur van het blad Gezond Verstand, raakte gefascineerd door deze leuze. Tevreden slaven zullen zich niet bevrijden van hun slavernij. Daardoor kan die slavernij blijven voortbestaan. Ze zijn daarmee niet alleen de ergste vijanden van de vrijheid, maar ook de belangrijkste handlangers van de slavenhouders, zei hij na afloop van het MKB-debat van Café Weltschmerz in een aangrijpende monoloog.

De tekst kwam voor hem recentelijk weer tot leven naar aanleiding van een uitspraak van Klaus Schwab, de grote baas van het World Economic Forum: ‘You will own nothing, and you will be happy’. Daarmee zegt hij eigenlijk: jullie zullen gelukkige slaven zijn. En daarmee dus ook onze belangrijkste handlangers.

Zonder eigendom zijn wij slaaf

Eigendom omvat veel meer dan alleen maar materiële zaken. Eigendom omvat alles wat mensen eigen is: onze tijd van leven, onze levensenergie, de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en wanneer we die tijd en energie willen inzetten en natuurlijk ook de opbrengst van die inzet. Dat zijn precies de zaken die slaven moeten inleveren, merkte Stuurman op. “Zonder eigendom zijn wij slaaf.”

In een wereld van nieuwe slavernij zoals Schwab voorstelt, kan en mag er dus geen ruimte zijn voor particulier initiatief. Een dictatuur kan immers niet bestaan zonder de totale afhankelijkheid van de bevolking, die geen andere keuze heeft dan zich te voegen naar de hogere macht, zonder de mogelijkheid van een uitweg.

In een dictatuur kan een florerend MKB niet bestaan. Andersom geldt precies hetzelfde. Met een functionerend MKB kan een dictatuur niet bestaan. Het MKB heeft dus een sleutelpositie als het gaat om het behoud van vrijheid voor iedereen. Het is dus volkomen logisch dat het MKB in de huidige situatie onder invloed van machtige organisaties zoals het World Economic Forum en de VN zwaar onder vuur ligt, stelde Stuurman.

En of we daarmee happy zullen zijn, dat valt nog zeer te bezien

Particuliere initiatieven staan hun plannen in de weg en moeten dus geëlimineerd worden. “Allemaal zullen we voor zowel onze consumptie als voor onze werkgelegenheid afhankelijk gemaakt worden van megacorporaties waarover wij als burgers niks te vertellen hebben.”

“Ik hoop dat de MKB-ondernemers in groten getale gaan beseffen dat als de minister roept dat ze hun deuren moeten sluiten, het niet per se over gezondheid of over een virus hoeft te gaan, maar dat het ook een poging kan betreffen de hele ondernemersklasse de nek om te draaien en daarmee een belangrijke stap te zetten richting dictatuur en richting slavernij,” zei Stuurman.

“Want als we blijven gehoorzamen aan landelijke politici die zich al dan niet openlijk laten aansturen door organisaties die een wereldwijd autoritair bestuur nastreven, dan eindigen we inderdaad als mensen zonder eigendom, zoals meneer Schwab voorstelt. Als slaven dus. En of we daarmee happy zullen zijn, dat valt nog zeer te bezien,” besloot hij.

Bron 9 for news

Loading