Redactie

Geachte Quo iure bezoeker.

Quo iure maakt misstanden bekend. De drogredeneringen waarmee de politiek de burgers bedriegt, kost slachtoffers. Indien ook u een helder voorbeeld weet te verwoorden, dan is er plaats voor u op deze site. De te plaatsen onderwerpen kunt u, middels het contactformulier, naar de redactie zenden. De redactie kan, met uw goedkeuring, het stuk plaatsen onder uw eigen naam of pseudoniem, doch behoudt zich het recht voor om, zonder overleg, het artikel niet te plaatsen. Uiteraard kunt u, indien uw stuk niet wordt geplaatst, desgewenst de reden opvragen.

Namens de redactie,

Hans Wortel

Loading