Het verraad is compleet.

27 november 2020.

Aan alle Kamerleden die hebben ingestemd, met de voor burgers verplichting om mondkapjes te dragen.

Het verraad is compleet.

De tweede kamer heeft kennelijk, bij meerderheid, ingestemd met de mondkapjes-plicht. Alhoewel zulks in strijd is met de grondwet en zoals gebleken is uit onderzoek, dat mondkapjes geen bijdrage leveren om de verspreiding van een virus tegen te gaan, hebben er toch vele politici voor de mondkapjes-plicht gestemd.

Dat dit een verraad is aan de Nederlandse bevolking, is evident. Zelfs Diederik Gommers, Hugo de Jonge en Mark Rutte hebben helder en duidelijk gesteld, dat mondkapjes geen veiligheid bieden, doch een schijnveiligheid.

Dit is een verraad en wandaad die betreffende Kamerleden nooit zal worden vergeven.  Immers, zij konden weten dat de mondkapjes-plicht niet bedoeld is om een virus tegen te houden, doch wel om een gedragsverandering bij burgers teweeg te brengen.

De ongelofelijke stomheid van bedoelde Kamerleden, die hebben ingestemd met deze aanslag op de vrijheid van burgers is, dat zij door akkoord te zijn gegaan niet alleen de democratie hebben ondermijnd en de grondwet met voeten te hebben getreden, doch ook de (vrije) toekomst van zichzelf en hun kinderen hebben ondermijnd.

Ik vraag mij derhalve af wat de achterliggende reden is van bedoelde politici om voor deze mensonterende “verplichting” te stemmen. Als de reden is dat die politici chantabel zijn, dan zal ook dat, te gelegener tijd, aan het licht komen.

Ook deze verraderlijke Kamerleden weten dat een Infection Fatality Rate van circa een kwart procent, geen enkel gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Tijdens de jaren 2017 en 2019 vielen er veel meer slachtoffers als gevolg van, onder andere,  influenza.

Dat bedoelde beslissing niets te maken heeft met “gezondheidszorg” behoeft verder geen betoog. Wel moet helder en duidelijk zijn dat, zodra het kaartenhuis met betrekking tot het mismanagement van deze bedrieglijk regering is ingestort, er strafrechtelijke procedures zullen worden opgestart tegen hen die het volk zo smadelijk hebben verraden.

Mijn rechts hartelijke dank gaat uit naar de politici, die hebben tegengestemd.

Groetend,

Hans Wortel

Loading