De zon schijnt en de auto start,……wat is er nu aan de hand?

De terrassen zitten weer gezellig vol, er wordt gelachen en geproost. Het bier schuimt en de voetbalsupporters gaan wederom uit hun dak als hun club een wedstrijd heeft gewonnen. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand. De “wereld draait weer op volle toeren”. Als je je, bijvoorbeeld, op de snelweg bevindt en het is druk, dan erger je je eerder aan het langzaam rijdend verkeer dan aan de daadwerkelijke situatie in de wereld. Immers de Lock downs, de verplichte anderhalve meter, de mondkapjes, het is allemaal voorbij. Het leven sukkelt verder. Ja, inderdaad het sukkelt. Het sukkelt regelrecht naar het einddoel van agenda 2030. De droom van opper-psychopaat Klaus Schwab. De man die, namens het World Economic Forum de mensheid stap voor stap naar een totalitair, sociaal-kredietsysteem leidt. Een systeem waarin de “gewone burger” totaal ondergeschikt is en blijft aan de grillen van circa 3000 psychopaten. En om dat doel te bereiken is er en wel binnen vele regeringen van vele landen, geïnfiltreerd zodat er op regeringsniveau beslissingen over de hoofden van de braaf belastingbetalende burgers kunnen worden genomen. Maar om dat doel te bereiken moet de wereldbevolking wel van circa 7.946.245.734 naar minder dan de helft worden teruggebracht. (Tekst John D. Rockefeller. https://quoiure.nl/?page_id=2695). En om dat te bereiken, moet je planmatig te werk gaan. (Greatest Fraud in history. https://quoiure.nl/?page_id=2639). Zoals Henry Kissinger zei; “Oorlog is een noodzakelijk kwaad”. Inderdaad, een noodzakelijk kwaad, maar voor wie noodzakelijk. Voor de vele burgers die de dood in worden gejaagd of voor de psychopaten die mensen willen overheersen en hen als gewillige slaaf manipuleren en ziek maken om de farmaceutische industrie te doen floreren? Immers de “lijfspreuk” van het WEF is “ You will own nothing and be happy”. De psychopaten daarentegen zullen alles hebben. Bezit, geld, gezondheid althans van lijf. En omdat doel te bereiken moet er een grote genocide plaatsvinden. (HET GROTE STERVEN, BETER VERWOORD DE GENOCIDE, IS BEGONNEN.  https://quoiure.nl/?page_id=2457  ). En hoe gemakkelijk zijn mensen te beïnvloeden, te manipuleren. Beperk de vrijheid van mensen en velen zijn tot (bijna) alles in staat. Een toegangspas, een verplichting tot inenting enzovoorts. En om deze doelen te bereiken, behoef je mensen alleen maar tegen elkaar op te zetten. Als op een schaakbord een strategie uit te voeren. Stukken (mensen) op te offeren om het doel van criminelen te realiseren. Kijk naar wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Op een enkele partij na, zijn het voornamelijk partijen die uit criminele, of niet nadenkende mensen bestaan. Natuurlijk zijn er de simpele Kamerleden die met goed gevolg een studie hebben afgerond, doch intellectueel niet in staat zijn om zelfstandig na te denken. Maar de Kamer wordt ook “gevuld” met pure kwaadaardige mensen die over lijken gaan. En deze zowel kwaadaardige als simpelweg domme mensen realiseren zich niet dat de ingeslagen weg waar zij zo energievol aan meewerken, doodlopend is voor henzelf alsmede voor hun kinderen. Maar uiteindelijk zullen zowel de psychopaten als de simpele idioten die hun medewerking verlenen, niet slagen in bedoeld kwaadaardig plan. Er zullen velen sterven en velen zullen, door de gifspuiten ziek en wellicht “gehandicapt” worden, maar er blijft, wereldwijd, een grote groep mensen over die zich niet hebben laten enten, die niet door angst bevangen meegingen met de grote gehersenspoelde groep. Wellicht is de parallelle maatschappij nodig als noodzakelijke tussenstap. Maar uiteindelijk zal de gezonde, empathische menselijke geest overwinnen.

Hans Wortel .   22 mei 2022

Loading