Als het volk in opstand komt,…………………..

Als het volk in opstand komt, dan is het gedaan met de ondemocratische volksverraders.

De spoedwet is, ook door de Eerste Kamer, aangenomen. 48 senatoren gaven hun steun aan deze grondwet-ondermijnende fascistische, ondemocratische wet. GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS hebben de burgers die op hen stemden verraden en steunden de coalitie. De 24 senatoren van FvD, PVV, fractie-Otten, SP en Partij voor de Dieren die tegenstemden, konden helaas dit verraad niet tegenhouden. Dat deze wet een groot verraad is naar de bevolking toe, behoeft geen betoog. Dat deze wet nog meer mensen zal beroven van hun vrijheid, sociale contacten hun geld en bezit, is zo langzamerhand (bijna) iedereen duidelijk. Al acht maanden leven de Nederlandse burgers in een surrealistische wereld die in elkaar is gezet door, onder andere, politici. Een wereld waarin je medemensen op anderhalve meter moet houden, geen hand mag schudden en bekeurd wordt als je je niet aan de krankzinnige Corona-maatregelen houdt. Een maatschappij waarin men de burger aanmoedigt om medeburgers te verraden. Dat dit zover heeft kunnen komen, hebben wij niet alleen aan de huichelachtige politieke verraders te danken. Neen, wij moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Vele burgers hebben, kennelijk, niet de moeite genomen om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Te veel burgers zijn blijven geloven in de “goedheid” van de verraderlijke politici.

Je hoeft geen professor te zijn om vast te kunnen stellen dat deze regering misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Mensen die opgesloten waren, stierven eenzaam verstoten van hun dierbaren. De man die van de zevende etage sprong omdat het verpleeghuis waarin hij woonde, weer op slot ging. De vele bedrijven, waaronder de horeca, die zorgvuldig en planmatig werden gesloopt door deze volksverraders. De vele burgers die in een diepe depressie raakten. De vele mensen die geen uitweg meer zagen en een vroegtijdig einde aan hun leven maakten.

Er komt een moment dat al dit leed keihard en aangetoond in cijfers en statistieken bekend wordt. Er komt een moment dat de schuldigen zich zullen moeten verantwoorden voor hun wandaden en misdaden.

Ook Nederland had een voorbeeld aan Zweden kunnen nemen. Dr. Anders Tegnell, een overheids-epidemioloog die verbonden is aan “Openbare Gezondheidsbureau” sinds 2013. Onder zijn “leiding” werd Zweden uitstekend door de Corona-periode geloodst zonder lock-down.

 

Maar nee Mark Rutte, gesteund door verraderlijke politici, brengt Nederland stapje voor stapje dichter bij de afgrond. En of dat mensenlevens kost, maakt hem niets uit. Grote sommen geld verdwijnen over de grens, maar voor de zorg is geen geld. Tenminste acht ziekenhuizen werden gesloten tijdens zijn regeringsperiode. Maar op het moment dat er een tweede kamerstemming is voor een betere beloning voor deze zorg en verpleegkundigen, dan lopen Kamerleden de zaal uit. Het zal mij niet verbazen als Corona met een IFR van slechts 0,23, gebruikt gaat worden om volgend jaar de verkiezingen uit te stellen. Vandaar dat ik pleit om digitaal te stemmen. Wij moeten zo snel als mogelijk van deze verraderlijke regering af.

Dat de “exercities” van deze dwaalregering uiteindelijk niet voort kunnen blijven bestaan, moge blijken uit de gerechtelijke uitspraken van rechters, onder andere in Spanje, Duitsland en Oostenrijk, inhoudende dat de corona-maatregelen buiten wettelijk zijn.

Wereldwijd worden er rechtszaken aangespannen tegen corrupte regeringen.

Dat de corrupte kaartenhuizen zullen instorten, is een voldongen feit.

Immers ook rechters begrijpen heel goed dat de toekomst van alle burgers op het spel staat. Ook rechters hebben kinderen en kleinkinderen.

Hans Wortel, 1 nov. 2020

 

Loading