Neurenberg-tribunaal

Homepagina » Buitenland » 1000 advocaten en 10.000 artsen werken aan ‘2e Neurenberg-tribunaal’ voor coronafraudeschandaal

Foto: Unsplash

1000 advocaten en 10.000 artsen werken aan ‘2e Neurenberg-tribunaal’ voor coronafraudeschandaal

in Buitenland 30 mei 2021 13:05 37 Reacties

Duizenden advocaten en artsen hebben de handen ineengeslagen om het CDC, de WHO en de Davos-groep aan te klagen wegens misdaden tegen de menselijkheid, schrijft nieuwssite The Gateway Pundit. De prominente Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich zet samen met andere advocaten een ‘tweede Neurenberg-tribunaal’ op tegen een groep internationale elites die verantwoordelijk zijn voor het ‘coronafraudeschandaal’ zoals hij het noemt.

Fuellmich maakte deel uit van het advocatenteam dat in 2015 een grote rechtszaak won tegen de Duitse autofabrikant Volkswagen. Hij was ook betrokken bij een rechtszaak die één van de grootste banken van Duitsland, Deutsche Bank, ontmaskerde als een criminele onderneming. Recentelijk trof de bank een schikking van 130 miljoen dollar voor witwassen, omkoping en fraude tussen 2009 en 2016.

Strijdig met de Geneefse Conventies

Volgens Fuellmich valt de fraude die is gepleegd door Volkswagen en Deutsche Bank in het niet bij de schade die is toegebracht door de mensen die de wereld ervan wisten te overtuigen dat de coronacrisis de ergste virusuitbraak in meer dan een eeuw was.

Dat terwijl de sterfte in 2020 niet significant hoger was dan in voorgaande jaren. De groep claimt dat de tests die worden gebruikt om corona op te sporen onbetrouwbaar zijn en worden gebruikt om misdaden tegen de menselijkheid te plegen. De PCR-test is niet ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en meer dan 90 procent van de positieve testen is valspositief. Daarnaast is het ‘experimentele’ vaccin strijdig met de Geneefse Conventies. Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949 vermeldt namelijk:

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.

In strijd met de Code van Neurenberg

De advocaten en artsen stellen verder dat het ‘experimentele’ vaccin in strijd is met alle 10 punten van de Code van Neurenberg.

[The Gateway Pundit]

 

Loading