ORGAANDONATIE,………………. iets om heel goed over na te denken.

Door Pia Dijkstra (D66)  is de donorwet van 1998 aangepast. Zij deponeerde het wetvoorstel dat iedereen in Nederland orgaandonor is tenzij hij/zij aangeeft dat niet te willen zijn. Dit wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum daarvoor is 1 juli 2020.  Wanneer men geen donor wil zijn moet men actie ondernemen en dat formeel bekend maken bij het donorregister middels DigiD, of schriftelijk per post. Voorheen was het zo dat de burger die wel orgaandonor wilde zijn daarvoor actie moest ondernemen.

Deze wet heeft een dwangmatig karakter naar de burger toe, als je niets doet ben je dus automatisch donor.  Bovendien heeft D66 c.q. de overheid,  de burgers m.i. onvoldoende gewezen op de vele onduidelijkheden bij transplantatie van organen van iemand die hersendood is. Een weloverwogen beslissing is dan niet te nemen. Gelukkig is het voor iedereen mogelijk om zijn/haar besluit weer te wijzigen.

Wanneer een mens sterft, zijn namelijk zijn/haar organen niet meer bruikbaar. Er kan dus alleen een orgaan gebruikt worden van iemand die niet dood is.  Men gaat ervan uit dat wanneer iemand hersendood is de organen bruikbaar zijn zolang hij/zij nog beademd wordt. Maar in hoeverre besef je dan nog wat er met je gebeurt? Daar is geen duidelijk antwoord op te geven. Het feit dat je niet (meer) kan reageren op pijnprikkels betekent niet dat je ze niet meer kan voelen. Dit is een heel schemerige dimensie waar wij nog veel te weinig van afweten.

Onder artsen zijn er voor- en tegenstanders te vinden.   Dr. Pim van Lommel heeft een boek geschreven genaamd “eindeloos bewustzijn”. Dit boek is zeer de moeite waard om te lezen.

Tevens zijn er ervaringen bekend van mensen die zogenaamd hersendood waren maar er weer bovenop gekomen zijn.  Hiervan zijn ook vele stukjes terug te vinden o.a. op YouTube en Wikipedia.

Natuurlijk realiseer ik mij dat er mensen zijn die een orgaan nodig hebben en daarvoor jaren op wachtlijsten staan. Begrijpelijk is het dan ook dat je natuurlijk voor een geliefde graag dat betreffende orgaan zou willen ontvangen. Maar er is ook een andere kant, namelijk die van de familie van een geliefde die orgaandonor is,  hersendood is en aangegeven heeft in het donorregister zijn/haar organen bij overlijden te willen doneren.

Dát criterium….. “bij overlijden”……. is dus iets om goed over na te denken en uitvoerig met familie/geliefden te bespreken.

Alvorens men besluit tot het invullen van JA of NEE bij het donorregister, zou men ook eens kennis kunnen nemen van de site https://www.alwareness.org/zwartboek-over-orgaandonatie/                     “Kun je levende organen uit een dood lichaam halen”.

Hopelijk heeft dit stukje bijgedragen om een weloverwogen beslissing over orgaandonatie te kunnen nemen.

Juli 2020

Loes Ansink

NB: Bij leven kan men een nier doneren, een gedeelte van de lever, een gedeelte van de longen, beenmerg en stamcellen.

Loading