Schoolvoorbeeld Gerechtelijke misslag. (Éen van de velen).

Stel u voor. Een Veiligheidsbedrijf koopt een hoogwerker-machine bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Echter het veiligheidsbedrijf heeft zelf een aanhanger, doch deze aanhanger is, zoals de verkoper van de hoogwerker-machine stelt niet geschikt om de bij hen gekochte hoogwerker-machine te vervoeren. Het veiligheidsbedrijf vraagt welke aanhanger dan wel geschikt is.

De verkoper van de hoogwerker-machine zegt dat zij een geschikte aanhanger hebben. Het veiligheidsbedrijf besluit om deze aanhanger bij hen te kopen. Echter na een korte tijd zakt de hoogwerker-machine door de bij hen gekochte aanhanger. De verkoper plaatst, om verdere schade te voorkomen, aluminium platen op de bodem van de aanhanger.

Echter het veiligheidsbedrijf komt erachter dat de geleverde aanhanger niet de openbare weg op mag omdat de aanhanger niet geschikt is. Als het veiligheidsbedrijf de weg op zou gaan, dan is dat een “economisch delict”. De hoogwerker-machine is veel te zwaar en overstijgt de maximale belading van de aanhanger met bijna 1000 KG. Het veiligheidsbedrijf probeert te overleggen met de leverancier, doch deze wil niet onderhandelen en neemt zijn verantwoordelijkheid niet.

Ten slotte wordt de rechter om uitspraak gevraagd. En die uitspraak is er en wel gewezen door mr. Cora van Steenbergen-Koorneef. Deze dame, niet gehinderd door enige kennis van zaken, wijst de vordering van het veiligheidsbedrijf af en veroordeeld hen in de kosten.

Dat de leverancier van de hoogwerker-machine de door hen verkochte aanhanger aanraadde, daaraan ging de rechter voorbij. De verkoper betoogde dat de door hen verkochte aanhanger “technisch” in staat was om de hoogwerker-machine te vervoeren. Dat de hoogwerker-machine door de aanhanger zakte, woog de rechter niet mee.

Ook woog zij niet mee dat, indien het veiligheidsbedrijf met de aanhanger en de hoogwerker-machine de openbare weg was opgegaan, zij een economisch delict zouden plegen.

In Nederland is er en wel sinds lange tijd, een rechtspraak die elk gezond verstand tart. Uiteraard geldt dat niet voor alle rechters. Er zijn gelukkig rechters die wel ter zakenkundig zijn en goed doorwrochte uitspraken doen. Maar tot die groep behoort Cora van Steenderen-Koornneef beslist niet. De bezem moet door de rechtelijke macht. En dame als Cora van Steenderen-Koornneef zou geen zaken moeten behandelen waartoe zij intellectueel niet toe in staat is. Schoenmaker is een vak,…rechtspreken is dat ook.

En zoals bekend, schoenmaker blijf bij je leest.

Hans Wortel 22 mei 2021

 

 

 

Loading