Het plan om het Westen te vernietigen. “De Globalistische Miljardairs”

In Amerika hebben we een oligarchenprobleem, en het is veel groter dan het oligarchenprobleem waarmee Poetin werd geconfronteerd toen hij in 2000 president werd. Het hele Westen is nu in de greep van miljardair-elites die de media, het politieke establishment en al onze belangrijke instellingen in een wurggreep hebben. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe deze oligarchen hun invloed hebben uitgebreid van markten, financiën en handel naar politiek, sociale kwesties en zelfs volksgezondheid. De invloed van deze groep op deze andere aandachtsgebieden is niets minder dan opzienbarend. De gevestigde elites en hun media stonden niet alleen vierkant achter Russiagate, de afzetting van Trump, de BLM-rellen en het fiasco van 6 januari, ze hadden ook de hand in de Covid-hysterie en de vele repressieve maatregelen die werden opgelegd in naam van de volksgezondheid. Wat wij zouden willen weten is in hoeverre deze groep actief betrokken is bij de vormgeving van andere gebeurtenissen die erop gericht zijn de Amerikaanse Republiek om te vormen tot een meer autoritair systeem? schrijft Mike Whitney.

Met andere woorden, zijn de verplichte injecties, de gedwongen lockdowns, de agressieve door de overheid ingestelde censuur, de dubieuze presidentsverkiezingen, het verbranden van voedselverwerkende fabrieken, het ontsporen van treinen, de aanvallen op het elektriciteitsnet, de BLM-Antifa rellen, de drag queen shows voor schoolkinderen, de maniakale aandacht voor genderkwesties en de blitse publieke showprocessen slechts toevallige incidenten die spontaan optreden tijdens een periode van grote sociale verandering of zijn ze in feite het bewijs van een heimelijk georkestreerde operatie door agenten van de staat die handelen namens hun elitaire weldoeners? We weten al dat de FBI, het DOJ en de inlichtingendiensten direct betrokken waren bij Russiagate – wat een heimelijke aanval was op de zittende president van de Verenigde Staten. De vraag is dus niet “of” deze agentschappen actief betrokken zijn bij andere daden van verraad, maar in hoeverre deze daden het leven van gewone burgers, onze politiek en het land beïnvloeden? Maar voordat we die vraag beantwoorden, kijk eens naar dit citaat uit een recent interview van kolonel Douglas MacGregor:

Ik las een document dat meer dan 10 jaar geleden is opgesteld door George Soros, waarin hij specifiek spreekt over deze totale oorlog die uiteindelijk tegen Rusland zou komen, omdat hij zei dat dit “de laatste nationalistische staat is die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern.” Dat moet worden verwijderd. Ik denk dus dat de verantwoordelijken in het westen en de verantwoordelijken in Washington denken dat zij met succes de identiteit van de Europese en Amerikaanse volkeren hebben vernietigd, dat wij geen besef van onszelf hebben, dat onze grenzen onverdedigd zijn, dat wij ons niet verzetten tegen de binnenkomende migranten uit de derde wereld die in wezen over ons heen walsen alsof wij hen iets verschuldigd zijn en dat onze wetten niet tellen. Tot zover zou ik zeggen dat dat een accurate evaluatie is van wat we hebben gedaan. En ik denk dat dit een grote overwinning is voor George Soros en de globalisten, de anti-nationalisten; degenen die open grenzen willen wat zij een “Open Samenleving” noemen, omdat je uiteindelijk niets overhoudt, een amorfe massa van mensen die worstelen om te overleven en gereduceerd worden tot het laagste bestaansniveau … (Soros) gaat zelfs zo ver om te zeggen hoe nuttig het zou zijn als het Oost-Europeanen waren wier levens in dit proces worden verspild en niet West-Europeanen die de verliezen gewoon niet willen incasseren. Dit is geen kleinigheid. Dit is het soort denken dat naar mijn mening zo destructief en zo slecht is, dat dit is waar we echt mee te maken hebben in onze eigen landen en ik denk dat Poetin dat erkent.” (Douglas Macgregor – A Huge Offensive“, You Tube;, 11:20 minuut)

De wereldwijde populistische OPSTAND komt in een stroomversnelling nu de mensen in de wereld tirannie, lockdowns, corruptie en perversie verwerpen

 

Ik heb dit commentaar van MacGregor getranscribeerd omdat het de perceptie samenvat van heel wat mensen die de dingen op dezelfde manier zien. Het drukt de haat uit die globalistische miljardairs hebben tegen christenen en patriotten, die zij beide zien als obstakels voor hun doel van een grenzeloze éénwereldregering. MacGregor bespreekt dit fenomeen in relatie tot Rusland, dat Soros ziet als “de laatste nationalistische staat die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern”. Maar dezelfde regel kan toch ook worden toegepast op de 6 januari demonstranten? Is dat niet de echte reden waarom de demonstranten werden opgepakt en in de goelag van Washington gegooid. Iedereen weet immers dat er geen “opstand” was en dat er ook geen “witte supremacisten” waren. De demonstranten werden opgesloten omdat ze nationalisten (patriotten) zijn, de natuurlijke vijand van de globalisten. Het citaat van MacGregor zet het zwart op wit. De elites geloven niet dat nationalisten kunnen worden overtuigd door propaganda. Ze moeten worden uitgeschakeld door opsluiting of erger. Is dat niet de onderliggende boodschap van 6 januari?

De andere onderliggende boodschap van 6 januari is dat gewone mensen het gezag van de machthebbers niet langer mogen betwisten. Nogmaals, de politieke legitimiteit in de VS is altijd bepaald door verkiezingen. Wat 6 januari aangeeft, is dat legitimiteit er niet meer toe doet. Wat telt is macht, en de persoon die u kan laten arresteren omdat u zijn gezag in twijfel trekt, heeft alle macht die hij nodig heeft. Bekijk dit fragment uit een bericht op Substack van politiek analist Kurt Nimmo:

“Klaus Schwab, een leerling van de oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, is een mentor voor op macht beluste en narcistische sociopaten. De “Great Reset” van het WEF is ontworpen om de wereld te veranderen in een verarmd sociaal concentratiekamp, waar berooide lijfeigenen “niets bezitten” en dit, op ware Orwelliaanse wijze, hen zal bevrijden …

Ik daag mensen uit om het Global Redesign Initiative van het WEF te onderzoeken. Volgens het Transnational Institute in Nederland stelt dit “initiatief” het volgende voor een overgang van intergouvernementele besluitvorming naar een systeem van multi-stakeholder governance. Met andere woorden, ze marginaliseren stiekem een erkend model waarbij we regeringen kiezen die vervolgens over verdragen onderhandelen die vervolgens door onze gekozen vertegenwoordigers worden geratificeerd, met een model waarbij een zelfgekozen groep “belanghebbenden” namens ons beslissingen neemt.

Met andere woorden, grote transnationale “belanghebbenden” van bedrijven zullen beslissen waar u woont, wat u eet (insecten en onkruid), hoe u zich voortplant (of niet voortplant; kinderen produceren koolstofuitstoot), en wat u van hen kunt “huren”, of niet mag huren als u klaagt over een ongekozen globalistisch “economisch” kartel dat de mensheid tot lijfeigenschap, wereldwijde armoede en ontvolking drijft.” (“WEF Calls for Destruction of America’s Middle Class“, Kurt Nimmo over Geopolitiek)

Agenda 2030: Het 17-punten programma voor totale wereldheerschappij

 

Wat Nimmo zegt is dat deze miljardair-elites nu zo machtig zijn, dat ze openlijk kunnen zeggen dat ze gaan “overstappen van intergouvernementele besluitvorming” (d.w.z. representatieve regering) naar een systeem van “multi-stakeholder governance”. Als ik me niet vergis, is dat een vrij ondubbelzinnige verklaring van een nieuwe vorm van supranationaal bestuur, waarin alleen de miljardairs een stem hebben in de uitvoering van het beleid. Maar werkt dat niet al zo? Over tal van onderwerpen, van ESG, tot digitale munten, tot vaccinpaspoorten, tot AI, tot gain-of-function onderzoek, tot 15-minutensteden, tot transhumanisme, tot oorlog met Rusland; de beslissingen worden allemaal genomen door een handvol mensen van wie we weinig weten en die nooit in functie zijn verkozen.

En dat brengt ons terug bij onze oorspronkelijke vraag: Hoeveel van deze vreemde gebeurtenissen (in de afgelopen jaren) werden tevoorschijn getoverd en uitgevoerd door agenten van de deep state om de elitaire agenda te bevorderen?

Dit lijkt een onmogelijke vraag, omdat het moeilijk is een verband te vinden tussen deze dramatisch uiteenlopende gebeurtenissen. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen een Drag Queen Children’s Hour en, laten we zeggen, het in brand steken van een voedselverwerkingsfabriek in Oklahoma? Of de meedogenloze politieke exploitatie van genderkwesties en de openbare showprocessen van 6 januari? Als er een verband was, zouden we het zien, toch?

Niet noodzakelijk, omdat het verband misschien niets te maken heeft met het incident zelf, maar met de impact ervan op de mensen die het meemaken. Met andere woorden, al deze gebeurtenissen zouden gericht kunnen zijn op het genereren van angst, onzekerheid, bezorgdheid, vervreemding en zelfs terreur. Hebben de inlichtingendiensten al eerder dergelijke destabiliserende operaties uitgevoerd?

Inderdaad, vele malen. Hier volgt een uittreksel uit een artikel waaruit u kunt opmaken waar ik heen wil. Het komt uit een artikel op The Saker, getiteld Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Fascism”. Kijk of u overeenkomsten ziet met de manier waarop de zaken zich de afgelopen jaren in Amerika hebben ontwikkeld:

Yves Guerin-Serac: de Black Ops grootmeester achter Operatie Gladio…. schreef de basistrainings- en propagandahandboeken die redelijkerwijs kunnen worden omschreven als de Gladio slagorde.”…

Guerin-Serac was een oorlogsheld, agent-provocateur, moordenaar, bommenlegger, inlichtingenagent, Messiasbelijdend katholiek, en de intellectuele grootmeester achter de “Strategie van Spanning” die essentieel was voor het succes van Operatie Gladio. Guerin-Serac publiceerde via Aginter Press het Gladio-handboek, inclusief Onze Politieke Activiteit in wat treffend kan worden omschreven als Gladio’s Eerste Gebod:

“Onze overtuiging is dat de eerste fase van de politieke activiteit moet bestaan uit het scheppen van de voorwaarden voor het installeren van chaos in alle structuren van het regime… Naar onze mening is de eerste stap die we moeten zetten het vernietigen van de structuur van de democratische staat onder de dekmantel van communistische en pro-Sovjet activiteiten… Bovendien hebben we mensen die geïnfiltreerd zijn in deze groepen.”

HET PLAN: Tegen deze tijd in 2025 zullen de meeste resterende mensen insectenetende transgenders zijn die verbonden zijn met een transhumanistische supercomputer

 

Guerin-Serac vervolgt:

“Twee vormen van terrorisme kunnen een dergelijke situatie [ineenstorting van de staat] uitlokken: blind terrorisme (lukraak bloedbaden aanrichten die een groot aantal slachtoffers maken), en selectief terrorisme (gekozen personen elimineren)….

Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van “communistische activiteiten”. Daarna moeten we ingrijpen in het hart van het leger, de juridische macht en de kerk, om de publieke opinie te beïnvloeden, een oplossing voor te stellen en duidelijk de zwakte van het huidige juridische apparaat aan te tonen. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Anarchistisch willekeurig geweld moest de oplossing zijn om een dergelijke staat van instabiliteit te bewerkstelligen, waardoor een geheel nieuw systeem, een wereldwijde autoritaire orde, mogelijk zou worden. Yves Guerin-Serac, die een openlijk fascist was, zou niet de eerste zijn die gebruik maakte van valse aanvalstactieken die werden toegeschreven aan communisten en gebruikt om een strengere politie- en militaire controle van de staat te rechtvaardigen….” (“Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Facism“, The Saker)

Herhaal:

de eerste fase van de politieke activiteit moet erin bestaan de voorwaarden te scheppen die de installatie van chaos in alle structuren van het regime bevorderen… Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van (communistische) activiteiten…. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Met andere woorden, het doel van de operatie is om alle sociale relaties en interactie volledig te verstoren, gevoelens van onzekerheid, polarisatie en terreur te cultiveren, een groep te vinden die tot zondebok kan worden gemaakt voor de brede maatschappelijke ineenstorting, en vervolgens jezelf (elites) te presenteren als de beste keuze om de orde te herstellen.

Is dit wat er aan de hand is?

Het is heel goed mogelijk. Het zou allemaal deel kunnen uitmaken van een Grote Strategie die erop gericht is “de lei schoon te vegen” om “af te stappen van intergouvernementele besluitvorming” naar een systeem van “multi-stakeholder governance”.

Dat zou kunnen verklaren waarom er zo’n wrede en aanhoudende aanval is geweest op onze geschiedenis, cultuur, tradities, religieuze overtuigingen, monumenten, helden en stichters. Ze willen ons idealisme vervangen door gevoelens van schaamte, vernedering en schuld. Zij willen ons verleden, onze collectieve waarden, ons erfgoed, onze inzet voor persoonlijke vrijheid en het idee van Amerika zelf uitwissen. Ze willen alles met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen. Dat is hun basisgamma.

De vernietiging van de staat wordt uitgevoerd achter de dekmantel van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen die chaos verspreiden, politieke verdeeldheid vergroten, het aantal incidenten van openbare chaos doen toenemen en de weg vrijmaken voor een gewelddadige herstructurering van de regering.

Ze kunnen geen nieuwe wereldorde opbouwen totdat de oude is vernietigd.

BRON: FRONTNIEUWS mei 14, 2023

Loading