Haagse streken

Met welk recht nemen politici besluiten. Met welk recht vonnist de rechter. Dit zijn vragen die wij ons telkens weer moeten stellen. Sinds lange tijd verwondert het mij dat er besluiten worden genomen die elk gezond verstand tarten. Veelal blijkt dat niet de druppel wijsheid, doch het vat geleerdheid belangrijk is bij het nemen van beslissingen. Een voorbeeld is het volkomen krankzinnige besluit van onze regering om mensen die pensioengerechtigd zijn te korten indien zij een partner hebben. Ook al heeft die partner zelf geen inkomsten uit loon, gekort wordt er. De drogredeneringen die, bijvoorbeeld D66 ter verdediging stelt om dit zeer onrechtvaardige politieke besluit te trachten goed te praten, getuigt van veel onbenul. D66 is van mening dat de kosten, voor bijvoorbeeld levensonderhoud, gedeeld kunnen worden (zie D66 slaap zacht).

Loading