‘Met de coronawet mondkapjes voor onbepaalde tijd’

15 Oktober 2020

COLUMN – De regering bepaalt als alleenheerser wanneer een einde aan de coronadictatuur komt.

Op dinsdag 13 oktober 2020 stemden de partijen van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus met een ruime Tweede Kamermeerderheid voor de coronawet. Als enige van de regeringspartijen stemde ChristenUnie Kamerlid Voordewind tegen.

In tegenstelling tot wat minister Hugo de Jonge beweert lijkt de wet niet bedoeld om de maatregelen tegen bestrijding van het coronavirus een betere juridische basis te geven dan aan de hand van plaatselijke noodverordeningen. Hoe kan het anders dan dat afgelopen tijd vanuit de landelijke politiek vergaande maatregelen zonder enige rem genomen konden worden? Minister De Jonge wil dat de Eerste Kamer snel instemt met de coronawet, zodat het gelegitimeerd is om structureel met enkel wettelijke schijnweerstand grondrechten in te perken. Zodra de coronawet van kracht wordt komt er namelijk een zevende afdwingbare basisregel bij, ongeacht het risiconiveau waarin corona zich bevindt: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Deze basisregel druist volledig in tegen het grondrecht artikel 11 uit de Nederlandse Grondwet“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”.  Er is dan nog weinig schroom om grondrechten te schenden, zolang enige geloofs- of levensovertuiging maar buiten schot blijft.

De 7 basisregels blijven voor onbepaalde tijd van kracht. Want de coronawet kan onbeperkt verlengd worden, evenals is in de ‘routekaart coronamaatregelen’ nergens een ondergrens opgenomen waarbij bepaalde basisregels kunnen komen te vervallen. Iedereen vanaf 13 jaar moet dus, zodra de coronawet van kracht wordt, in publieke binnenruimtes ten allen tijden een mondkapje dragen. De signaalwaarden voor risiconiveau 1 rept namelijk alleen over een bovengrens maar geen ondergrens: “positieve testen per 100.000 inwoners per week < 50”. De routekaart spreekt ook niet meer over besmettingen, maar over positieve testen. Daarmee hoeft er dus ook niet eens meer sprake te zijn van een daadwerkelijke besmetting. Besmet of niet, besmettelijk of niet, als de testuitslag als positief wordt aangemerkt worden inperkende maatregelen getroffen. Hoe meer de overheid als positief aanmerkt, hoe meer mensen worden ingeperkt in hun recht op vrijheid.

In het spel monopolie kan je op een gegeven moment de gevangenis verlaten zonder te betalen, maar in Nederland kan je als onschuldig mens vanaf dan niet eens deze grove mensenrechtenschending opheffen met betaling. Zelfs de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd een verlenging van de aankomende coronawet niet tegen te kunnen houden.

Als een virus was uitgebroken, dat ebola had evenaard, was er geen enkele mensenrechten schendende wet nodig geweest om mensen aan de basisregels te houden. Met overgrote meerderheid zou iedereen zich probleemloos aan een lockdown houden. Maar het tegendeel is de realiteit nu. Het mortaliteitscijfer ligt volgens de World Health Organisation (WHO) rond de 0,135 procent. De WHO is zich zelfs bewust van het feit dat lockdowns armoede gigantisch laat toenemen met niet te overziene (gezondsheids)gevolgen voor mensen wereldwijd. De PCR methode kan niet stellen of iemand besmet noch besmettelijk is maar wordt als basis gebruikt voor alle coronabeleid in Nederland. De propaganda rond het testen is zo succesvol dat het aantal afgenomen testen gigantisch is gestegen en dus automatisch de kans dat je wat vindt veel groter wordt. En al die positieven nu staan wel heel indrukwekkend in een grafiek als door een ruim tekort aan testcapaciteit begin maart vele positieven van toen nooit zullen worden aangetoond. Angsthazen worden meermaals positief bevonden door meermaals testen waardoor ze het aantal positieven onterecht opblazen, evenals bij contactonderzoek wordt bij één positieve test de hele groep positief bevonden. Zo schiet het aantal positieven exponentieel wel heel makkelijk omhoog terwijl in ziekenhuizen er vooral veel stress is door destijds teveel wegbezuinigde bedden in plaats van teveel coronapatiënten en het aantal op de IC’s of die komen te overlijden vele malen lager ligt dan in maart en daarmee ook niet te vergelijken valt. De gemiddelde leeftijd waaraan mensen overlijden aan Covid-19 is 80 jaar en de gemiddelde levensverwachting in Nederland ligt ook rond 80 jaar. Afgelopen jaren zijn vele ziekenhuisbedden wegbezuinigd zodat bij de minste geringste afwijking van de planning er zelfs een ondercapaciteit is van gewone bedden en personeel, ondanks er nu vele malen minder mensen op de IC’s liggen dan in maart. En als het schamele aantal IC bedden het criterium is om in lockdown te blijven, kunnen we Nederland wel definitief op slot houden. Of anders realiseren we dat permanente slot wel met mondkapjesplicht. Doch kunnen ze er ook voor kiezen achterover te leunen, omdat het sterftecijfer in Nederland al jaren achterblijft op de hard toegenomen vergrijzing en mensen hoe dan ook een keer sterven.

Als zogenaamde sociale wezens zal het ons daarnaast een worst wezen dat mensenrechten worden geschonden zodat wij tijdig op hypocriete wijze aan de mondkapjes en hand sanitizers kunnen, noch dat de oceanen veranderen in ‘mondkapjes’soep. En hebben we er schijt aan dat het Rode Kruis nu voedselpakketten in Nederland loopt uit te delen aan mensen die buiten alle regels vallen, omdat ze hun (levens)werk zijn verloren door dit ‘waan’zinnige coronabeleid.

We laten dus de horeca, sport- en evenementenorganisaties failliet gaan, de detailhandel zijn omzet weer verdampen dankzij gedeeltelijke sluiting en mondkapjesplicht, bedrijven hun omzet slinken door verminderde productiviteit door thuiswerken, nemen onverantwoorde veiligheidsrisico’s binnen bepaalde sectoren omdat de overheid vindt dat de meesten op onverantwoorde wijze op kantoor zitten te werken en ze daarmee moeten ophouden op straffe van dreiging met sluiting. Daarnaast heeft de regering het niet zo hoog op met de gezondheid van mensen, want het eerste wat sneuvelt is sport. Dat ruim de helft lijdt aan overgewicht in Nederland en daarmee in de risicogroep valt voor corona, is irrelevant. Er kunnen nog wel wat zwaargewichten bij lijken ze wel te denken. En de sportschool openlaten brengt verre van soelaas, omdat er gewoonweg te weinig plek is voor alle volwassenen in Nederland. Daarentegen mogen we stiekem met zijn allen zonder enige controle zuipen in het souterrain, betaalt van bil gaan zonder enige remming, zelfs bij een zeer ernstig risiconiveau en kunnen we achteraf onbeperkt te biecht. Zolang we onze kinderen maar blijven wijs maken dat ze opa en oma vermoorden door een knuffel.

De uitgaven van huishoudens gaan komende weken drastisch dalen. Niet vanuit angst, maar vanuit verzet of gewoonweg omdat mensen alle redenen wordt ontnomen om nog geld uit te geven: geen (representatieve) (werk)kleding en schoenen meer nodig, geen schoenpoets, geen kapper, geen brandstof in de tank, geen onderhoudsbeurt voor de auto, geen pedicure noch schoonheidsspecialist, geen make-up en enkele wasjes minder om te draaien, een douche- of badbeurt overslaand, geen nieuwe woninginrichting noch vakantieplannen, geen biertje met een vriend noch restaurant etentje met je lief, geen cadeaus noch vermaak, niets te vervangen want alles kan nog even… En die sportlidmaatschappen kunnen ook wel de deur uit gezien je merendeel van de tijd er toch geen gebruik van mag maken. Waarom zou je überhaupt nog mee willen doen? Al zeven maanden zit je de coronamaatregelen te volgen, of je er nu achterstaat of niet, en het enige wat je er van de regering voor terug krijgt is onfatsoen. Jij bent het tuig dat zijn bek moet houden, ookal loop je al meer dan een half jaar (ongewild) in de pas.

Als ouders moet je toezien hoe je kinderen door middel van lesprogramma’s corona angst wordt ingelepeld en letterlijk smetvrees wordt opgesmeerd. Hoe oma en opa, die levenslang de vrijheid hadden om eigen keuzes te maken, volledige onvrijheid door hun strot wordt geduwd. Hoe de regering op prime time Sinterklaas speelt in de vorm van coronasteunpakketten met jouw zuurverdiende belastinggeld. Dit alles zonder dat je daar ooit enig mandaat voor hebt gegeven. Op de banken hoeven de door het coronabeleid getroffen bedrijven in ieder geval niet meer te rekenen.

Wat de nieuwe Sinterklaasfilm “De Club van Sinterklaas en het grote pietenfeest”, die op dit moment in de bioscoop draait, genadeloos blootlegt is de schijnheiligheid van deze nep-coronapandemie. Of zijn al die acteurs die dit jaar deze film hebben gemaakt geselecteerd op immuniteit zodat ze zich voor het maken van de film niet op 1,5 meter afstand van elkaar moesten begeven?

Coronavirussen bestaan. Coronavirussen zijn in uitzonderlijke gevallen dodelijk of leveren blijvend schade op. Iedereen kan eraan dood gaan. Ouderen en chronisch zieken lopen een hoger risico. Net als influenzavirussen. Maar de kans dat je er morgen nog bent is voor de meesten veelal nog steeds honderd procent.

Journalisten ga je schamen voor het publiceren van een artikel over een 89-jarige dame, lijdend aan een zeldzame vorm van beenmergkanker, als coronadode na een herinfectie door SARS-CoV-2-virus. Deze dame heeft ruim de levensverwachting overschreden in Nederland en corona was hooguit het zetje voor haar naar alle waarschijnlijkheid al zeer zwaar verzwakte lichaam. Was corona niet langsgeweest, dan was de kans groot dat ze dit jaar een ander zetje had gekregen waaraan ze zou overlijden. En daarnaast doen bepaalde media maar al te graag aan ‘grafiek’gesjoemel: laat enkel dat stuk van de grafiek zien dat leidt tot de meeste hysterie.

Ruim 17 miljoen mensen in Nederland zitten opgesloten voor een virus waar de meesten van hen hooguit een kuchje van krijgen. Alle registers zijn opengetrokken voor een kuchje en nog zijn er mensen op social media die uit angst degenen de huid vol schelden die terecht deze buitenproportionaliteit in twijfel trekken. Wat gaan we doen als volgende keer Nederland wordt getroffen door een virus van het ebolakaliber? Heel veel meer aan beperkingen kan het echt niet worden. Gaan we elkaar dan maar preventief afknallen? En wat gaan allen die beven van angst doen als het oorlog wordt? Gaan we de witte vlag uithangen en ons direct overgeven aan de vijand als de bedden binnen de kortste keren overvol liggen en het zorgpersoneel overvraagd wordt? Vind je het gek dat ‘witten’ de huid wordt vol gescholden en standbeelden omver getrokken zonder enige consequentie? Waar is je ruggengraat? Is dit welvaart? Dat we verworden zijn tot ruggengraatloze schimmen, die het nodig vinden om onze ouderen telkens als Michelin poppen op te blazen, omdat we het voorkomen van ons eigen verdriet belangrijker zijn gaan vinden dan een humaan bestaan voor élk mens in Nederland?

Klaver heeft zogenaamd een positief mensbeeld van de jongeren om de eenmalige 10.000 euro te vergoelijken voor iedereen die 18 jaar wordt. Maar waar was zijn mensbeeld richting deze jongeren toen GroenLinks voltallig voor de coronawet stemde en zijn vertrouwen in die jongeren blijkbaar heel wat minder lijkt te zijn? Om zieltjes te winnen zodat hij 17 maart 2021 de grootste partij wordt in Nederland, schreeuwt hij maar al te makkelijk voor de bühne dat alle miljonairs graaiers zijn om de volgende dag te roepen dat Feike Sijbesma, CEO DSM, coronaminister testbeleid moet worden. 10.000 euro is een schijntje als hij daarna de politieke winst pakt en de diepe coronarekening die nu gegraven wordt zonder enige weerstand vervolgens bij deze jongeren en toekomstige generaties zal neerleggen, met daarbovenop zijn nepgroene geldverslindende agenda die klimaat en milieu alleen maar verder ondermijnt à la gemeente Hollands Kroon. Klaver mag dan zogenaamd niet zo’n groot licht lijken, vooralsnog wel groot genoeg om misbruik te maken van de idealen die elke jonge generatie heeft.

Jongeren zo verblindt door idealen en andere generaties door angst dat ze stemmen op partijen, zoals de PvdA, die hen met een reset à la World Economic Forum de hemel beloven, terwijl ze je alleen maar in afhankelijkheid storten. Partijen die voedselbanken bejubelen, bieden geen toekomstperspectief, ze bieden je enkel een leven waarin je vandaag niet weet of je morgen nog te eten hebt. En terwijl het gros van de mensen in de samenleving verarmt, verrijkt de overheid influencers in ruil voor angstaanjagende indoctrinatie en verzint popiejopie ‘hamer’ & ‘dans’ kreten.

Alle partijen die voor de coronawet stemden bieden je een vaccin als enige uitweg, mogelijk desnoods onder dwang. Want wat is de uitweg anders? Die staat niet op de ‘routekaart coronamaatregelen’? Liever jassen ze een hapsnap gemaakt vaccin in 17 miljoen aderen met onbekende bijwerkingen, ondanks dat de meerderheid niet eens van corona gaat snotteren, dan te handelen zoals bij rhino en influenza virussen met een vergelijkbaar mortaliteitsrisico.

Wat de partijen bieden die tegen de coronawet stemden? In ieder geval coronabeleid dat proportioneel is. Dat niet onnodig mensenrechten schendt.

Wie wil dat er voor iedereen in Nederland weer een gezond toekomstperspectief komt, mag hopen dat alle politici die voor de coronawet stemden in maart volgend jaar het voorbeeld van Klaas Dijkhoff volgen en de politieke arena gaan verlaten. Als je voor een kuchje op dusdanig grote schaal mensenrechten schendt, op inhumane wijze volwassenen tot op hoge leeftijd onderdrukt en zonder enige gêne de rekening neerlegt bij jongere generaties, verdien je het niet om volksvertegenwoordiger te zijn noch dit land te leiden. Het is tijd dat een nieuwe lichting haar politieke intrede doet die er niet voor terugdeinst om haar verantwoordelijkheid te nemen en dapper en volwassen genoeg is om proportionele rationale keuzes te maken met het oog op landsbelang in plaats van het op kinderlijke wijze doordrammen van partijpolitieke standpunten. Als alleen dat je interesseert, dan word je beter lobbyist of activist.

We zitten in een industriële transitie die de macht zal leggen bij degenen die het meeste data bezit ten behoeve van artificiële intelligentie en robotisering. Meer dan ooit staat de privacy en dus veiligheid en vrijheid van álle mensen ter wereld op het spel. In die arena horen alleen autonoom denkende deskundige menslievende volwassen leiders thuis!

By the way, een lockdown is nooit ‘gedeeltelijk’…

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Bron; internet

Loading