Hoe kunnen wij in verzet komen tegen corruptie, domheid en onderliggende agenda’s.

Om nu nog te benadrukken dat het Corona-virus “ingezet” is om bepaalde doelen te bereiken, is het intrappen van een open deur. Immers steeds meer burgers krijgen door dat zij belazerd worden. De verplichting tot het dragen van mondkapjes, terwijl zelfs het leugenachtige RIVM zegt dat dit een schijnveiligheid is, is om de mensen psychologisch te muilkorven. De anderhalve meter maatschappij is er om demonstreren onmogelijk te maken. De nieuwe wet om de minister per decreet te laten “regeren” is om burgers rechteloos te maken. De pensioenen van mensen die hard gewerkt hebben verlagen terwijl er miljarden naar andere landen worden weggesluisd, is misdadig. Immers pensioen is achtergesteld loon. Op dit moment stevent Nederland regelrecht af op een politiestaat, voor zover dit al niet een feit is. Uiteraard geldt het niet voor elke politieagent en/of militair dat zij onder de categorie tuig vallen maar er zijn momenteel vele idioten die misbruik maken van hun bevoegdheden en hun medeburgers oppakken en in elkaar slaan. Ook aan het begin van de tweede wereldoorlog kreeg Nederland te maken met soortgelijk tuig. En soms is het nog niet eens kwaadwilligheid, doch gewoon domheid. Agenten en militairen die niet in de gaten hebben dat de door hen gearresteerden, ook voor hun rechten en vrijheden strijden. De regering behoort de wil van het volk te vertegenwoordigen en uit te voeren. Maar uit de praktijk blijkt dat zulks allang niet meer een feit is. Onze verraderlijke regering loopt aan de “leiband” van een kleine groep mensen die zij niet eens kennen. Onze regering volgt bevelen op die volkomen absurd zijn en de ondergang van Nederland bewerkstelligen. Hun beleid heeft ervoor gezorgd dat de economie in elkaar is gestort, er vele ouderen eenzaam zijn gestorven en burgers met angst in de ogen met mondkapjes en handschoenen rondlopen. En het einde is nog lang niet in zicht. Dat het plan van deze regering is om een tweede Corona-golf erin te pompen bij de burger zodat zij de verkiezingen kunnen uitstellen is evident. Wereldsterftecijfers die aantonen dat dit virus niet gevaarlijker is dan vorige griepgolven, worden volkomen genegeerd. Als dit zo doorgaat, dan is een burgeroorlog niet slechts denkbeeldig. Maar zulks gaat altijd gepaard met vele onschuldige burgerslachtoffers. De NOS, de leugenachtige verspreider van fake-berichten is een belangrijk onderdeel van de Mainstream media. Dat er dagelijks grote demonstraties zijn in Frankrijk, wordt angstvallig verzwegen. Maar hoe nu verder? Toch is er een vreedzame oplossing om aan deze absurde acties van de overheid een einde te maken. Als slechts een vierde van de bevolking in opstand komt en gaat demonstreren, dan is er geen leger- of politiemacht die dit kan tegengaan. Als alle burgers die ten onrechte gearresteerd en/of opgesloten zijn dan wel bekeurd zijn, juridisch in verzet gaan, dan is er voor de overheid geen houden meer aan. Het systeem loopt dan onmiddellijk vast. Als vele burgers klaagschriften indienen over de respectievelijke ministers, dan loopt het systeem ook volkomen vast. Wellicht nog een kwestie van tijd en nagenoeg elke burger is wakker. Niet graag zou ik in de schoenen staan van de zich misdragende agent of militair. Niet graag zou ik in de schoenen willen staan van de ministers die ten koste van de burgers, Nederland naar de afgrond wilden drijven. Niet graag zou ik in de schoenen willen staan van de rechters die, geheel in de lijn van bedoeld wanbeleid, vonnissen uitspreken die elk gezond verstand tarten. Soms duurt het (te) lang, maar dat deze mensen aan de beurt komen, is en blijft gewoon een kwestie van tijd.

Juli 2020, Hans Wortel

Loading