VALT HET JE OOK OP DAT…

Alles wat gezond en leuk is inmiddels wel zo’n beetje is afgeschaft. Elkaar aanraken … frisse lucht ademen … met vrienden samen zijn … feestje bouwen …

Men alleen maar verder gaat met angst zaaien … terwijl men ons zorgvuldig op afstand houdt … en letterlijk monddood probeert te maken

Men maar blijft roepen dat een vaccin ons alleen nog kan redden … terwijl velen al immuun zijn … de meesten helemaal geen symptomen hebben… en er ook effectieve behandelmethoden voorhanden zijn…

ALS HET NOU ECHT OM ONZE GEZONDHEID GAAT…

Zou men dan niet ons informeren over hoe onze geestesgesteldheid invloed heeft op ons lichaam … en op welke manieren we ons systeem kunnen versterken

Zou men ons dan niet bedelven onder het goede nieuws over hoe weinig mensen er relatief gezien ernstig ziek worden … en hoe laag de mortaliteit werkelijk is

Zou men niet zoveel mogelijk gebruik maken van beschikbare studies en feiten, en deze inzetten ten dienste van ons welzijn … in plaats van wetenschappers en experts monddood te maken … en slechts het geluid van angst te laten horen …

ZOU MEN ONS DAN NIET AANMOEDIGEN OM…

Bij elkaar te komen

Naar elkaar te luisteren

En elkaar te omarmen en knuffelen

Ja, echt SAMEN te komen

Samen weer plezier te beleven

En samen te huilen als dat even nodig is…

IK BEN VOOR WET EN ORDE, MAAR IK WIL NIET MEEWERKEN AAN…

Het te gronde richten van alle vrijheid en verworvenheden waar onze grootouders zo hard voor hebben gestreden

Een regime wat zich tegen het volk heeft gekeerd en wiens hoofd en hart is gekaapt door het grote geld

Het in standhouden van leugens, en het onrecht wat jong en oud wordt aangedaan…

MAG IK DAN MISSCHIEN STELLEN DAT…

Vanwege al die dingen die men doet en vooral ook niet doet, dat men bezig is om ons te verzwakken … uit te putten … als individu en als maatschappij

Men de economie aan het ontwrichten is … met name het midden- en klein bedrijf … en alle zelfstandigen die op een creatieve manier hun talenten gebruiken het (vrijwel) onmogelijk wordt gemaakt om hun werk te doen

Een ieder die niet wil meewerken aan de ontkrachting van de mens en de vervreemding van elkaar, nu heel hard “NEE” moet gaan zeggen. En dus stoppen met gehoorzamen aan alles wat ons welzijn (en onze welvaart) zo schaadt…

HET IS NIET OKE OM…

Mij op te sluiten

Mij monddood te maken

Mij van jou weg te houden

Mijn baan of bedrijf af te pakken

Mij de God ganse dag met angst te injecteren

Mij met welk spul dan ook te injecteren als ik dat niet wil

Het is niet oké…

En ik werk er niet aan mee…

Omdat ik geef … om …mezelf … om jou … om ons

Duidelijk zo…??

 

Angelo Meijers,   2 okt. 2020

Loading