Verkiezingen op 17 maart 2021 ….. ?

 

Je hoeft geen professor te zijn om te bedenken dat Rutte en zijn demissionaire kabinet er alles aan gelegen is om de verkiezingen, die op 17 maart 2021 gepland zijn, uit te stellen.

Alhoewel daarvoor geen enkele zinnige reden te bedenken is, zullen de drogredeneringen van het huidige volks-verradende kabinet het virus wederom als excuus gebruiken om het volk nog meer te onderdrukken teneinde de “agenda” verder uit te rollen. En dat er een agenda wordt uitgerold zal ongetwijfeld tot elke zichzelf respecterende politieke partij zijn doorgedrongen. Of wordt een Infection Fatality Rate van circa een kwart procent als ernstig gezien,…..neen toch? Immers bedoeld sterftecijfer komt overeen met voorgaande griepjaren.

En als de verkiezingen wel doorgaan, dan zullen de regerende onderdrukkers er alles aan doen om de stemmen zo te manipuleren dat de VVD en haar mede-criminelen “wederom” de meeste stemmen krijgen zodat zij verder kunnen gaan met het uitgewerkte plan, namelijk de burgers totaal afhankelijk maken van de Geo Globalisten die een agenda uitvoeren die al meer dan honderd jaren geleden is bedacht en beschreven. Het Kalergi-plan is hiervan een helder en duidelijk voorbeeld. En als je je enigszins verdiept in The World Economic Forum, dan is het feitelijk een open boek, want het is gewoon te lezen waar deze gevaarlijke idioten naartoe willen.  Het stemmen middels brieven is bij uitstek een manier om gemakkelijk te kunnen frauderen. Onze burgerrechten worden al een jaar met voeten getreden. Burgers worden in elkaar geslagen als zij vreedzaam deelnemen aan protestacties. De economie wordt beetje voor beetje ten gronde gericht. Zelfs onze kinderen zullen niet ontkomen aan de zieke wijze waarop de huidige regerende politiek opereert. Immers, opgesloten worden als men “denkt” dat iemand besmet is, is fascistisch en heeft niets met volksgezondheid te maken. En nu wordt de gif-prik uitgerold en de leveranciers zijn vrijgesteld van gevolgschade. Hoever moet het nog doorgaan? Als er verkiezingen komen, dan zullen de VVD en haar criminele “ondersteuners” afgerekend worden door de burgers. Maar dan moet er wel een eerlijke verkiezing plaatsvinden. Het zou een goede zaak zijn als het Forum voor Democratie een mogelijkheid zou bieden om alle burgers die gestemd hebben, hun stem te laten bevestigen op een “platvorm” dat streng wordt gecontroleerd door neutrale mensen waaronder wellicht notarissen e.d. Die “site” moet worden opgezet door de enige partij die er voor alle burgers is, namelijk het F.v.D.

Uiteraard kan er ook, middels Blockchain-technologie gestemd worden. Immers al onze Overheidszaken worden middels Digd geregeld. Als er nu niet wordt ingegrepen, dan zullen er nog vele slachtoffers vallen als gevolg van het huidige misdadige beleid van de volksverraders.

 

Vriendelijke groet,

 

Hans Wortel

Loading