Retrospectief.

Wat is er met ons collectieve bewustzijn gebeurd? Was die er sowieso wel?

Voordat de Corona-shit bezitnam van ons bewustzijn, waren wij terecht opstandig.

Immers de Deutsche bank stond op omvallen, Emanuel Macron en Angela Merkel stonden onder hoge druk. Wellicht had toentertijd voor hen het doek gevallen. Ook in Nederland stonden burgers op. De verzonnen klimaatcrisis, de stikstofcrisis en nog meer van die onzin werd niet langer voor zoete koek geslikt. De ongelimiteerde instroom van “gelukszoekers” ook wel “geluks-pareltjes” genoemd irriteerde de burgers en ook daartegen werd geageerd.

Het Ceta-verdrag was een hot item waarover het laatste woord nog niet was gezegd. Kortom, wij burgers van Nederland pikten het niet langer. Dat de regeringsperiode van Mark Rutte en zijn “broeders in het kwaad” niet een nog langer leven was bezworen, zou een voldongen feit zijn geweest. Maar toen kwam de “meesterzet” namelijk Corona. Na de eerste schrik, bleek echter al gauw dat dit niet het killervirus was dat ons werd voorgehouden. En toen,……. ging er een vreemd mechaniek in werking. Namelijk de angst nam bezit van ons collectieve bewustzijn en zorgde ervoor dat wij “vrijwillig” onze vrijheden inleverden. De oude truc van “Verdeel en Heers”, werd van stal gehaald en de geplande chaos was compleet. Mensen die voorheen, eensgezind, optrokken en tegen de bedrieglijke autoriteiten streden, stonden opeens lijnrecht tegenover elkaar. Het wereldwijde plan, namelijk angst inboezemen, had zijn werk goed gedaan. En onze regering, die voorheen zo terecht werd gewantrouwd, had vrij spel om de ene na de andere absurde, mensonterende maatregel op te leggen aan de met angst vervulde bevolking. Inmiddels staat het vast dat deze regering bloed aan de handen heeft. Mensen in verzorgingstehuizen vereenzaamden en stierven eenzaam zonder dat hun dierbaren bij hen mochten zijn. De oudere man die van de zevende etage naar beneden sprong omdat hij een tweede Lock down niet meer aankon, is exemplarisch voor vele gebeurtenissen die zich in ons, voorheen vrije, Nederland afspeelde. Het midden- en kleinbedrijf, waaronder de horeca, wordt zorgvuldig gesloopt. Mondkapjes worden, ook al stelt de regering zelf vast dat deze een schijnveiligheid bieden, verplicht. Toen Ferdinand Grapperhaus, tijdens zijn trouwerij, de fout inging, werden de voor de burgers geldende stringente sancties, namelijk een strafblad, bijgesteld. Dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere politici misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd, is een voldongen feit. Echter nog aldoor hebben zij, althans een groot gedeelte, van de bevolking, in hun angst-macht. Dus vandaar de vraag,….. Wat is er met ons collectieve bewustzijn gebeurd?

Hans Wortel,   29 november 2020

 

 

Loading