BPOC vindt dat de Tweede Kamer ernstig tekortschiet

De onderzoekscommissie BPOC vindt dat de Tweede Kamer ernstig tekortschiet bij de controle van de regering. Zonder tegenstand volgen zij de maatschappij ontwrichtende en onmenselijke maatregelen van dit kabinet, met als hoogtepunt de noodwet die in september door de Tweede kamer aangenomen werd. De commissie komt daarom zelf in actie en hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren en legt hun verklaringen vast per video en op schrift. Tot nu toe hebben vier deskundigen verklaringen afgelegd die ronduit schokkend zijn.

BPOC

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

De commissie neemt hiervoor verklaringen af van deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren met de centrale vraag:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. De commissie maakt van de verhoren een proces-verbaal waarmee een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld wordt. Dit zullen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen zijn gehoord Prof. Michaéla Schippers, Dr. Bettina van Steenis, Drs. Mario Ortiz Martinez en Renate Tillema, Psychiater.

(Parlementair) onderzoek

De Tweede Kamer zwijgt echter in alle talen en voert hun taak namelijk de controle van de regering niet uit. De BPOC heeft deze taak nu op zich genomen.

De Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Een van de commissie onafhankelijk jurist, Mr Frank Stadermann, neemt de verhoren af om een evenwichtig verhoor en eindrapport te  kunnen garanderen.

De BPOC heeft een groot aantal deskundigen uitgenodigd, waarop velen positief hebben gereageerd.

Deze deskundigen komen uit alle delen van de samenleving. Mensen uit de medische wereld, de sociale wereld, de rechtswereld, de economische wereld (voorbeeld: banken), maar ook ondernemers uit de horeca- en evenementenbranche hebben zich bereid verklaard om mee te werken.

Prof. Michaéla Schippers

Zij is hoogleraar gedrag en prestatiemanagement Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft de belangrijkste gevolgen van de maatregelen in kaart gebracht. Allereerst wijst ze op framing door de overheid. Ze zegt: ”De coronacrisis wordt geframed als een oorlog tegen een onzichtbare vijand.” Ze bedoelt met framing, de informatie op een bepaalde manier weergeven. Je kunt de bijvoorbeeld nadruk leggen op het aantal doden, of op het aantal overlevenden. “…de overheid legt de nadruk op bepaalde aspecten zoals mortaliteit en de noodzaak om elkaar te helpen.”
Dit proces van framing zorgt dat mensen gehoorzaam worden.

Verder constateert ze op basis van onderzoek onder andere.
– bij mensen onder de 35 jaar zijn de klachten van angst, depressie en andere mentale klachten verdriedubbeld.
– mensen ontwikkelen zelfs PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) al na 11 dagen lockdown
– wereldwijd zijn door de maatregelen honderden miljoenen werkloos geworden
– schatting van mei 2020: vermoedelijk zullen 100 miljoen mensen overlijden aan honger door de lockdowns en daaraan gerelateerde situaties (volgens World Food Programme zelfs 138 miljoen)
– aantal zelfmoorden door de coronamaatregelen stijgt
– mei 2020, zijn 28 miljoen operaties uitgesteld. In Nederland bijvoorbeeld is door uitgestelde zorg het aantal amputaties (diabetici) met tientallen procenten toegenomen
– ouderen kwamen door maatregelen in een sociaal isolement en stierven van eenzaamheid

Lees hier de volledige verklaring

Dr. Bettina van Steenis

Van Steenis is huisarts. In de eerste plaats mist zij een alternatieve oplossing om het virus te bestrijden, nu het kabinet uitsluitend inzet op vaccinatie.
Omdat zij waarschijnlijk als er straks een vaccin komt, als arts dat vaccin zal moeten toedienen, wil ze weten wat dat vaccin zou inhouden. Ze doet verslag van haar zoektocht naar meer informatie over dit vaccin. Ze komt echter niet veel verder dan een paar bijzonderheden.
Zij kwam erachter dat voor het ontwikkelen van dat vaccin de fabrikant gebruik zal maken van nieuwe genetische technieken. Dat vindt ze opmerkelijk, omdat nooit bewezen is dat deze nieuwe technieken werkzaam zijn. Bovendien kunnen zij bijwerkingen hebben, zoals ieder vaccin, maar daarvan is nog geen profiel.

“Uit de vakliteratuur blijkt dat het vaccin van AstraZeneca een genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus is, waarin sars-cov-2 RNA ingebouwd wordt. Normaal gesproken worden van een virus de belangrijke eiwitten geïsoleerd en die worden dan door middel van het vaccin ingespoten in het menselijk lichaam. Ons lichaam moet dat eiwit dan als vreemd eiwit herkennen en daartegen antistoffen maken. Op het moment dat wij contact krijgen met het werkelijke virus (bijvoorbeeld bij een griepgolf), herkent ons lichaam dat virus als vreemd en maakt dan de antistoffen aan. Het verschil tussen de vaccins zoals tot op heden geproduceerd en het komende vaccin is dat niet de eiwitten maar het genetisch materiaal van dit virus wordt ingespoten. En het gevolg daarvan is dat onze eigen lichaamscellen die eiwitten moeten aanmaken. Op zich heb ik als arts hierover geen oordeel, maar ik was en ben wel nieuwsgierig hoe dat dan werkt.”

In haar zoektocht langs verschillende instanties waaronder het RIVM kreeg zij echter op die vraag geen antwoord.

Haar volledige verklaring.

Drs. Mario Ortiz Martinez

Hij is van huis uit biochemicus, die zich heeft gespecialiseerd tot moleculair bioloog (moleculaire genetica). Dit houdt in dat ik kennis heb op het gebied van DNA/erfelijk materiaal. Bij mijn specialisatie tot moleculair bioloog kwam ik in aanraking met de techniek PCR (polymerase chain reaction).

“Het is vanwege mijn kennis op het gebied van de PCR dat ik mij tot de BPOC2020 heb gewend, omdat ik misstanden in het regeringsbeleid signaleer.”

Op basis van de in Nederland gebruikte PCR test mag je niet concluderen dat iemand ziek of besmettelijk is, terwijl de overheid dit wel doet. De PCR test toont alleen het bestaan van een brokje van het erfelijk materiaal van het virus aan. Om ziekte of besmettelijkheid vast te stellen, is meer nodig, namelijk aanvullend medisch onderzoek.

De PCR test kent overigens een foutmarge wat betekent dat in werkelijkheid het aantal positief PCR geteste mensen lager ligt dan de overheid meedeelt.

Daarnaast is het zo dat wanneer je maar lang genoeg doorgaat met vermeerderen van brokstukjes RNA, uiteindelijk iedere test positief uitvalt. Zijn kritiek op de gehanteerde test in het laboratorium is dat ze te lang doorgaan met vermeerderen.

Zijn verklaring.

Renate Tillema

Mevrouw Tillema is een vrijgevestigd psychiater.

Veel van haar patiënten worden getriggerd door de maatschappij die vervuld is van angst voor het coronavirus en voor de maatregelen en hun psychische klachten versterkt zien of opnieuw aangewakkerd.

Zij ziet in de hele maatschappij de angst toenemen. Het gevolg is dat mensen zijn gaan leven op een hoog stressniveau; zij ontspannen niet meer, en dat is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast vreest zij dat de angst van de volwassenen, de ouders en leerkrachten, wordt geprojecteerd op de jeugd en dat er een hele generatie gaat opgroeien die getraumatiseerd zal zijn en ook onveilig gehecht zal zijn. Zij ziet nu een maatschappij waarin mensen naar elkaar kijken en op elkaar letten, en waarin mensen zich onveilig voelen.

Bron Internet,  20 okt. 2020

Loading