Black lives matter demonstratie 1 Juni 2020

Black lives matter demonstratie 1 Juni 2020

Artikel 9 van de grondwet: “vrijheid van vergadering en betoging”.  Een goedrecht dat nagestreefd moet worden, maar evenwel burgers de kans geeft hun stem te laten horen. Inhoudende;……. Iedereen c.q. iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen. Bijvoorbeeld voor een vergadering, betoging of een demonstratie. Maar men mag geen wetten of regels overtreden. Ook mag het geen  gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Eveneens mag het geen gevaar opleveren voor het verkeer. Datzelfde geldt voor de openbare orde. Ook deze mag niet verstoord worden.

In Amsterdam, op 1 Juni 2020, mocht hier blijkbaar van worden afgeweken omdat de (niet gekozen) burgermeester dat kennelijk zo vindt en naar zij verklaarde “overdonderd was”?

Op het zo’n moment is er een wet van kracht waaraan iedereen zich moet houden. Dan laat ik even in het midden of ik het wel dan niet eens ben met deze corona-wetgeving. Echter deze (nood)wet houdt wel in dat samenkomen in groepen groter dan 30 personen verboden is en dat de 1 ½  meter afstand gewaarborgd moet zijn. Houdt men zich hier niet aan, dan riskeert men een boete van €. 390,– en bovendien heeft men dan een strafblad.

Bedrijven gaan failliet of zitten in zwaar weer vanwege deze regels en riskeren hoge boetes als ze zich niet aan de wet houden. Maar de betogers op de dam niet. Is dit raar? Ik denk van wel. Daarnaast mag een burgemeester zich sowieso niet uitlaten over de inhoud van een demonstratie. De burgemeester mag zich derhalve niet bemoeien met de inhoud. Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. Die inspanningsverplichting gaat zo ver dat er, indien nodig, bij een demonstratie meer politie zal moeten worden ingezet dan bij, bijvoorbeeld, een risicowedstrijd in het betaalde voetbal. Als zelfs een zodanige politie-inzet wanordelijkheden niet kan voorkomen, pas dan kan de burgemeester overgaan tot een demonstratieverbod.

Er wordt door 5000 mensen een wet overtreden en er is amper politie op de been. Er wordt niet ingegrepen want de burgemeester vindt dit “een te belangrijk onderwerp”? Hoe leg je dit uit aan alle ondernemers die al maanden in zwaar weer zitten?

Overigens ben ik, zonder aanziens des persoons, uiteraard tegen elke vorm van politiegeweld. Zelf ben ik militair en vecht, met gevaar voor eigen leven, in het binnen- en buitenland voor gelijke rechten. Maar wij (het leger) worden dan moordenaar genoemd door een lid van de tweede kamer. Dit is werkelijk de schaamte voorbij!

Wij hebben het mooie artikel 9. Laten wij dat artikel gebruiken. En daar wil ik mij voor inspannen en zo nodig, voor vechten zoals wij dit op vele plekken in de wereld doen.

Dat recht hebben wij verkregen door mensen die ervoor gevochten hebben en hun leven hebben gegeven. Daarvoor staat het monument op de dam en gedenken wij dit iedere 4 Mei. Hoe typerend dat, tijdens de demonstratie, mensen dat monument beklimmen. Dit gedrag getuigt naar mijn overtuiging van minachting of domheid.

Artikel 9,……. een goedrecht. Elke inwoner van ons mooie land behoort zich aan de wet te houden, ook een burgermeester.

 

(Naam auteur is bekend bij de redactie doch, wordt niet vermeld in verband met beroep).

Loading