WOB-verzoek aan stadsdeel Oud-West i.v.m. blokkade fietspaden.

H.S.J. Wortel

(Adres bekend bij stadsdeel)

Stadsdeel Oud-West

Leden dagelijks bestuur waaronder mw. Jasmijn Chapman (Gebiedsmakelaar).

Via emailadressen; bestuurssecretariaat.sdw@amsterdam.nl

en

j.chapman@amsterdam.nl

Purmerend, 5 augustus 2020

Betreft; WOB-verzoek, Inzake blokkades van fietspaden

L.S.,

Alhoewel ik inmiddels, na ruim vijftig jaren in Amsterdam gewoond te hebben nu in Purmerend woon, heb ik nog aldoor een belang in Amsterdam i.v.m. een pandje in de Jan Pieter Heijestraat.

Tot mijn verbazing zag ik dat de fietspaden in de Jan Pieter Heijestraat zijn geblokkeerd met betonblokken zodat deze niet gebruikt kunnen worden waarvoor deze bedoeld zijn, namelijk om fietsers op een veilige wijze van bedoelde straat gebruik te kunnen laten maken.

De huidige situatie is mijns inziens geen verbetering doch juist een verslechterde c.q. gevaarlijke situatie.

Zoals genoegzaam aan u bekend, moeten nu zowel fietsers alsmede auto’s van hetzelfde weggedeelte gebruikmaken. Weliswaar heeft het stadsdeel ook de snelheid beperkt tot 30 km, doch zulks verandert niets aan de onveilige situatie die er nu is ontstaan door bedoelde maatregel.

Tevens viel mij op dat er een auto door de straat reed met daarin een persoon die middels een megafoon mensen op de “anderhalve-meter-maatregel” wees.

Buiten het feit dat bedoelde maatregel buiten grondwettelijk is, is bedoelde actie niet doordacht en heeft geen meerwaarde voor de burger. Zoals wellicht ook aan u bekend, is de kans dat mensen in de buitenlucht besmet raken, nagenoeg nihil. Kortheidshalve verwijs ik naar de vele uiteenzettingen van onafhankelijke artsen en virologen, o.a. te vinden op quoiure.nl. (Neem kennis van artikel 10 en 11 van de grondwet).

Krachtens de Wet openbaarheid van bestuur, verzoek ik u mij de motieven kenbaar te maken om tot bedoelde blokkades van fietspaden te komen. Tevens verneem ik gaarne de beweegredenen waarom burgers onnodig angst wordt ingeboezemd doormiddel van de door een megafoon verkondigde tekst m.b.t. de buitenwettelijke anderhalve-meter-maatregel.

Gaarne vernemend,

Vriendelijke groet,

Hans Wortel

 

Loading